Διδακτικό Προσωπικό

Κωνσταντίνος Ρωμανός

Καθηγητής

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Φίλιππος Νικολόπουλος

Καθηγητής

Φίλιππος Νικολόπουλος

Μαρία Κέκκου

Φιλόλογος

Φιλόλογος, διδάσκει σειρά μαθημάτων

Αγγελική Κομποχόλη

Δρ. Φιλολογίας

Δρ. Φιλολογίας

Γιάννης Γκανάσος

Φυσικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γιώργος Λεκάκης

Δημοσιογράφος

Ο Γ. Λεκάκης είναι μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας (ΕΜΑΕΜ).