Μάθημα αστρονομίας

Μάθημα αστρονομίας

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΕΝΑΡΞΙΣ

10 Μαΐου 2019 - 19:30

ΛΗΞΙΣ

10 Μαΐου 2019 - 21:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Παλλάδος 22 -24, Αθήνα   View map

Μάθημα αστρονομίας

Μάθημα αστρονομίας