Εκδρομή στην Στενή Ευβοίας στο όρος Δίρφυ

Εκδρομή στην Στενή Ευβοίας στο όρος Δίρφυ
PRICE
20.00

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΕΝΑΡΞΙΣ

16 Ιουνίου 2019 - 09:00

ΛΗΞΙΣ

16 Ιουνίου 2019 - 21:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Παλλάδος 22 -24, Αθήνα   View map
Εκδρομή στην Στενή Ευβοίας στο όρος Δίρφυ

Εκδρομή στην Στενή Ευβοίας στο όρος Δίρφυ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ