Τις αγορεύειν βούλεται

Ελεύθερη συζήτηση με θέματα της επικαιρότητας ή του Συλλόγου

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Άννα Δοντά
Πρόεδρος Δ/Σ Παλαίχθονος
Μαρία Κέκκου
Φιλόλογος

ΕΝΑΡΞΙΣ

11 Ιουνίου 2019 - 19:30

ΛΗΞΙΣ

11 Ιουνίου 2019 - 09:30

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Παλλάδος 22 -24, Αθήνα   View map

Ελεύθερη συζήτηση με θέματα της επικαιρότητας ή του Συλλόγου

Ελεύθερη συζήτηση με θέματα της επικαιρότητας ή του Συλλόγου