Ελλ. Μυθολογία: Συλλογική Ποιητική δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων

Καθηγητής Φίλιππος Νικολόπουλος

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΕΝΑΡΞΙΣ

4 Ιουνίου 2019 - 19:30

ΛΗΞΙΣ

4 Ιουνίου 2019 - 21:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Παλλάδος 22 -24, Αθήνα   View map

Ο καθηγητής Φίλιππος Νικολόπουλος, διδάσκει την ελληνική μυθολογία μέσα από το πρίσμα της ποιητικής διανοίας των αρχαίων Ελλήνων